money

 1. SodakBmx
 2. JONNY0
 3. stillb23
 4. pastysmasher
 5. FlusHyzeD
 6. zenuxu
 7. Harf
 8. Paljas420
 9. Vanilla_Teto
 10. ILikeGin
 11. Specialknufc92
 12. Ernestas432
 13. TrashBoy666
 14. Smarter Gaming
 15. lowey187598
 16. EyeDuDab
 17. GOD_PORRAA
 18. Gatnjukar
 19. Arielp13
 20. VantusEtheria