Smilies

Image Title Text
Smile Smile :smile: :) :-)
Wink Wink :wink: ;) ;-)
Frown Frown :frown: :( :-(
Mad Mad :mad: >:(
Confused Confused :confused: :s :-s
Cool Cool :cool:
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :tongue: :-p :-P :P :p
Big Grin Big Grin :biggrin: :D :-D
Eek! Eek! :eek:
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Er... what? Er... what? :what: O_o
Cry Cry :cry: :'( :'-(
Devilish Devilish :devil:
Geek Geek :geek:
In Love In Love :love:
Ninja Ninja :ninja:
Not Worthy Not Worthy :notworthy:
ROFLMAO ROFLMAO :roflmao:
Sick Sick :ewww:
Sleep Sleep :sleep:
Sneaky Sneaky :sneaky:
Speechless Speechless :speechless: :x :X :-x :-X
Thumbs Down Thumbs Down :thumbsdown:
Thumbs Up Thumbs Up :thumbsup:
Unsure Unsure :unsure:
Whistling Whistling :whistle:
>.< >.< :x3: >.<
Dead Dead :dead:
Yuck Yuck :yuck:
Angelic Angelic :angelic:
Arghh Arghh :arghh:
Bang Head Bang Head :banghead:
Facepalm Facepalm :facepalm:
Grumpy Grumpy :grumpy:
Happy Happy :happy:
Hilarious Hilarious :hilarious:
Meh Meh :meh:
Shifty Shifty :shifty:
Shy Shy :shy:
Sorry Sorry :sorry:
Stop Stop :stop:
Wacky Wacky :wacky:
Wideyed Wideyed :wideyed:
Woot Woot :woot:
WTF WTF :wtf:
Asshat Asshat :asshat:
Spam Spam :spam:
Cigar Cigar :cigar:
Rage Rage :rage:
Kiss Kiss :kiss: :-*
Muted Muted :muted:
Mooning Mooning :mooning:
Vomit Vomit :vomit: